x

Om du har frågor eller vill göra beställningar maila mig genom att klicka här


Ny adress !

Från mitten av maj kommer har jag ett arbetsrum på

Chalmers Teknikpark.


Göteborgskatten - Text & Bild

Chalmers Teknikpark

Sven Hultins Gata 9C,  3 tr.

412 58 Göteborg


Tel

070-629 57 70Ateljén är inhyst bland andra arbetsplatser, varför besök

måste bokas i förväg. Säkrast per mail till:

info@goteborgskatten.se

x

öteborgskattenhem.html